Wij zijn gespecialiseerd in

Fiscale zaken
Graag beantwoorden wij uw vragen op fiscaal gebied. Daarnaast selecteren wij vanuit de jaarrekening en belastingaangiften tijdig de onderwerpen die in aanmerking komen voor bijsturing en maatwerk wat betreft uw fiscale positie. Onze belastingadviseur P.A. (Ton) van Herwijnen RB is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs, waarmee de kwaliteit van de dienstverlening is gewaarborgd. Bij de advisering wordt rekening gehouden met zowel uw zakelijke belangen als uw privé situatie.

Bij het fiscale advies begeleiden wij u het gehele traject, waar nodig met behulp van specialist of notaris. Wij zijn gewend om met u mee te denken om te komen tot passende oplossingen voor uw fiscale vraagstukken. De verzorging van belastingaangiften betreft aangiften inkomstenbelasting voor ondernemers, dga’s  en vermogende particulieren of complexe aangiften alsmede aangiften vennootschapsbelasting voor rechtspersonen zoals Besloten Vennootschappen. Mocht het voorkomen dat er middels regulier overleg met een inspecteur niet uit te komen is, dan schromen wij niet om een bezwaar- en beroepsprocedure in te gaan. Uiteraard alleen in overleg met u.

Administratie

Voor een goede sturing van uw onderneming is de administratie een belangrijk onderdeel. U dient er daarom naar te streven de administratie op orde te hebben, zodat u in staat bent op de juiste momenten belangrijke keuzes te maken. In principe houdt u de administratie zelf bij. Belastingadviesbureau Van Herwijnen staat u met raad en daad terzijde en pakt de draad op waar u stopt. Samen met u bekijken we wie wat doet aan de administratie. Een duidelijke schriftelijke instructie ondersteunt u daarbij. Als onderdeel van onze administratieve ondersteuning verzorgen wij graag uw aangifte omzetbelasting. Graag zijn wij u van dienst met tussentijdse financiële verslaggeving (bijvoorbeeld per kwartaal). Over alle gewenste managementinformatie kunt u de beschikking krijgen. Als u zelf uw boekhouding voert is het vrij eenvoudig om middels online boekhouden ons de mogelijkheid te geven om op de achtergrond mee te kijken. 


Jaarrekening en begroting
Het samenstellen van de jaarrekening van uw onderneming na afloop van het boekjaar is een vast onderdeel van onze werkzaamheden. Aansluitend stellen wij de deponeringsbalans voor de Kamer van Koophandel voor uw B.V. op, waarmee u aan uw wettelijke verplichting kunt voldoen. Ook de notulen van een aandeelhoudersvergadering verzorgen wij desgewenst. Belastingadviesbureau Van Herwijnen kan u van dienst zijn met het opstellen van een begroting. Dat kan voor diverse doeleinden zijn, zoals investeringsbeslissing, financieringsaanvraag en bedrijfsovername. 

Second Opinions 
Wilt u als ondernemer of vermogende particulier weten of u echt niet teveel belasting betaalt? Met behulp van onze slimme, zeer uitgebreide en al veelvuldig beproefde checklist screenen wij uw jaarrekening en belastingaangifte van de laatste paar jaren. De uitkomsten zijn verrassend, maar soms zelfs ook verbijsterend, zowel voor u als voor ons: we komen de meest rare dingen tegen. Bij nagenoeg alle(!) door ons uitgevoerde second opinions valt er via bezwaar alsnog teveel afgedragen belasting terug te halen. Voorts blijkt dat via adequate bijsturing de belastingafdrachten in de toekomst beperkt kunnen worden tot het minimum.

Salarisadministratie

De salarisadministratie en alles wat daarmee samenhangt vormt voor Belastingadviesbureau Van Herwijnen een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Enerzijds betreft het de verwerking van de maandsalarissen. Anderzijds speelt het fiscaal maatwerk voor dga’s een belangrijke rol. Omdat wij als specialist u goed kennen, zijn wij in staat om steeds het fiscaal optimum te adviseren. In overleg met u spreken wij af welke input wij nodig hebben en welke output u van ons periodiek ontvangt.

Voor al uw vragen op personeelsgebied kunt u bij ons terecht. Een groot deel daarvan kunnen wij zelf beantwoorden. Voor bijzondere aspecten kunnen wij een specialist raadplegen (bijvoorbeeld een arbeidsrechtjurist of een specialist Sociale Verzekeringen). Zo nodig brengen wij u rechtstreeks met hem in contact. De nodige aan- en afmeldingen bij diverse instanties kunnen wij desgewenst voor u verzorgen.

Bent u op zoek naar een specialist op deze gebieden ?

Bel ons nu voor een kosteloos kennismakingsgesprek 033 - 245 91 29