De medewerkers van het belastingadviesbureau in Nijkerk staan voor u klaar

Contact opnemen

U bent van harte welkom op ons kantoor in Nijkerk waar onze vijf medewerkers voor u klaarstaan. Maakt u liever een afspraak? Dat kan natuurlijk ook. Wij nemen graag de tijd voor u, om ons te verdiepen in zowel uw financiële als fiscale achtergrond. Zo kunnen we een sterke basis leggen voor adequate begeleiding.

belasting

Hoe wij werken?

Wij houden van korte lijntjes en zien onze klanten niet als een nummer, wij willen onze klanten kénnen! Vanuit die betrokkenheid begeleiden wij al sinds 1995 startende ondernemers, het mkb en particulieren in midden Nederland, ’t Gooi en de Randstad.

Wie zijn onze cliënten?

Wie zijn onze cliënten?

Wij werken voornamelijk voor cliënten in het midden- en kleinbedrijf en voor vrije beroepsbeoefenaren, onder andere in de medische sector (zoals tandartsen, huisartsen, medisch specialisten, therapeuten, opticiens, dierenartspraktijken). Ook particulieren met een uitgebreide belastingaangifte zijn bij ons aan het juiste adres.

kom langs voor koffie

Kom langs

Neem gerust contact met ons op voor een afspraak of een kennismakingsgesprek met een van onze specialisten. Wij helpen u graag met al uw fiscale, administratieve en HR zaken.
De koffie en thee staan al voor u klaar.

Wij zijn gespecialiseerd in:

Fiscale zaken

Graag beantwoorden wij uw vragen op fiscaal gebied. Daarnaast selecteren wij vanuit de jaarrekening en belastingaangiften tijdig de onderwerpen die in aanmerking komen voor bijsturing en maatwerk wat betreft uw fiscale positie. Onze belastingadviseur P.A. (Ton) van Herwijnen is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs, waarmee de kwaliteit van de dienstverlening is gewaarborgd. Bij de advisering wordt rekening gehouden met zowel uw zakelijke belangen als uw privésituatie. Bij het fiscale advies begeleiden wij u het gehele traject, waar nodig met behulp van een specialist of notaris. Wij zijn het gewend om met u mee te denken en om tot passende oplossingen voor uw fiscale vraagstukken te komen. De verzorging van belastingaangiften betreft de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers, dga’s en vermogende particulieren of complexe aangiften alsmede de aangifte vennootschapsbelasting voor rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen. Mocht het voorkomen dat er middels regulier overleg met een inspecteur niet uit te komen is, dan schromen wij niet om een bezwaar- en

beroepsprocedure in te gaan. Uiteraard alleen in overleg met u.

Administratie

Voor een goede sturing van uw onderneming is de administratie een belangrijk onderdeel. U dient er daarom naar te streven de administratie op orde te hebben, zodat u in staat bent op de juiste momenten belangrijke keuzes te maken. In principe houdt u de administratie zelf bij. Belastingadviesbureau Van Herwijnen staat u met raad en daad terzijde en pakt de draad op waar u stopt. Samen met u bekijken we wie wat doet aan de administratie. Een duidelijke schriftelijke instructie ondersteunt u daarbij. Als onderdeel van onze administratieve ondersteuning verzorgen wij graag uw aangifte omzetbelasting. Graag zijn wij u van dienst met tussentijdse financiële verslaggeving (bijvoorbeeld per kwartaal). Over alle gewenste managementinformatie kunt u de beschikking krijgen. Als
u zelf uw boekhouding voert, is het vrij eenvoudig om ons middels online boekhouden de mogelijkheid te geven op de achtergrond mee te kijken.

Second opinions

Wilt u als ondernemer of vermogende particulier weten of u echt niet te veel belasting betaalt? Met behulp van onze slimme, zeer uitgebreide en al veelvuldig beproefde checklist screenen wij uw jaarrekening en belastingaangifte van de laatste paar jaren. De uitkomsten kunnen verrassend, maar soms zelfs ook verbijsterend zijn, zowel voor u als voor ons: we komen de meest rare dingen tegen. Bij nagenoeg alle(!) door ons uitgevoerde second opinions valt er via bezwaar alsnog het teveel aan afgedragen belasting terug te halen. Voorts blijkt dat via adequate bijsturing de belastingafdrachten in de toekomst beperkt kunnen worden tot het minimum.

Salarisadministratie

De salarisadministratie en alles wat daarmee samenhangt, vormt voor Belastingadviesbureau Van Herwijnen een belangrijk onderdeel van de dienstverlening. Enerzijds betreft het de verwerking van de maandsalarissen. Anderzijds speelt het fiscaal maatwerk voor dga’s een belangrijke rol. Omdat wij als specialist u goed kennen, zijn wij in staat om steeds het fiscaal optimum te adviseren. In overleg met u spreken wij af welke input wij nodig hebben en welke output u van ons periodiek ontvangt. Voor al uw vragen op personeelsgebied kunt u bij ons terecht. Een groot deel daarvan kunnen wij zelf beantwoorden. Voor bijzondere aspecten kunnen wij een specialist raadplegen (bijvoorbeeld een arbeidsrechtjurist of een specialist Sociale Verzekeringen). Zo nodig brengen wij u rechtstreeks met hem of haar in contact. De nodige aan- en afmeldingen bij diverse instanties kunnen wij desgewenst voor u verzorgen.

Kom gerust langs

Adres

Luxoolseweg 2
3862 WJ Nijkerk GLD

Telefoon

033 - 245 91 29
E-mail

info@belastingadviesbureauvanherwijnen.nl
Routebeschrijving